Servicii

Consultanta de mediu

 • Specialistii nostri va ofera cele mai bune solutii pentru a implementa masurile potrivite privind protectia mediului, aplicabile activitatii desfasurate in cadrul societatii dumneavoastra;
 • Va informam cu privire la modificările legislative care apar pe parcursul colaborarii cu noi;
 • Conformarea amplasamentului cu privire la colectarea selective;
 • Reprezentarea societății dvs. în relația cu autoritățile de control;
consultanta de mediu

Responsabil de mediu

Gestionarea deseurilor

Gestionarea deșeurilor se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor, principalul ei scop fiind economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea deșeurilor reciclabile, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător.

Serviciile oferite de compania noastră au ca scop implementarea unor soluții de gestiune și de reducere a cantităților de deșeuri pe care le generați în urma activității desfașurate.

Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au obligatia să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere- nerespectarea duce la amenzi de 20.000-40.000 lei;

Astfel, venim in sprijinul dumneavoastra:

 • Preluand rolul de responsabil cu managementul deșeurilor – Certificat de Specialist în managementul deseurilor, cod COR 325713 conform L211/2011, lipsa persoanei responsabile cu gestiunea deseurilor duce la amenzi cuprinse intre 15.000-30.000 lei;
 • Intocmind un Dosar de gestiune a deșeurilor pentru societatea dumneavoastra ce va cuprinde toate documentele necesare conform legislatiei in vigoare;
gestionarea deseurilor

Raportari APM

SIM (Sistemul Integrat de Mediu)

 • Raportarea datelor se face atat in format fizic cat si electronic pe platforma online a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului- Sistemul Integrat de Mediu; Acest lucru implică creearea unui cont de utilizator și apoi raportarea propriu – zisă a deșeurilor, ambalajelor, uleiurilor, etc., de fiecare data când este deschisă sesiunea aferentă anului respectiv.
 • Neintocmirea chestionarului PRODDES genereaza amenzi cuprinse intre 15.000-30.000 conform L211/2011.
SIM

Masuratori factori de mediu

 • Monitorizarea factorilor de mediu se face conform cerintelor Autorizatiei de Mediu/ Acordului de preluare ape uzate, in functie de activitatea desfasurata de societate;
 • Depunerea rapoartelor de monitorizare a factorilor de mediu la Agentia pentru Protectia Mediului conform cerintelor Autorizatiei de Mediu
 • Oferim consultanta în vederea identificării agenților economici specializați pentru colectarea deșeurilor, și efectuării analizelor specifice solicitate prin actele de reglementare (apă, aer, sol, zgomot
Masuratori factori de mediu

Deseuri

 • Întocmim si depunem raportul anual la Agenția pentru Protecția Mediului, conform L211/2011, lipsa raportarii genereaza amenzi de 15.000-30.000 lei;
 • Va ajutam sa incadrati corect deseurile generate din activitate conform HG 856/2002, deoarece lipsa incadrarii deseurilor duce la amenzi de 20.000-40.000 lei,conform L211/2011 ;
 • Intocmim si depunem raportul pe ulei uzat generat in activitate la Agentia pentru Protectia Mediului.
 • Lipsa raportarii uleiurilor duce la amenzi de 7.500-10.000 lei conform G. 235/2007
deseuri

Evidenta deseurilor

 • Lunar, vom vizita fiecare punct de lucru pentru întocmirea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 ;

Lipsa evidentei gestiunii deseurilor duce la amenzi  de 15.000-30.000 lei conform L211/2011;

Nepastrarea evidentei gestiunii deseurilor pe ultimii 3 ani duce la amenzi de 15.000-30.000 lei conform L211/2011.

evidenta deseuri

Colectare selectiva

 • Inca de la prima vizita la punctul dumneavoastra de lucru, colegii nostri va ajuta sa organizati spatiul de stocare a deseurilor, facand o prima evaluare a amplasamentului si etichetand corect pubelele sau spatiile de stocare a deseurilor;
 • Lipsa spatiilor special amenajate de stocare a deseurilor genereaza amenzi de 20.000-40.000 lei cf L211/2011;
 • De asemenea, venim in sprijinul dumneavoastra cu instructaje frecvente  ale angajatilor, in vederea realizarii colectarii delective a deseurilor;
 • Nerespectarea colectarii selective a deseurilor duce la amenzi de 20.000-40.000 lei cf. L211/2011.
colectare selectiva

Substante chimice

 • Conform legii 263/2005 fiecare operator economic care foloseste substante chimice in activitate trebuie sa depuna o notificare la ITM. Aceasta trebuie sa cuprinda o lista cu substantele chimice folosite in activitate.
 • Toate substantele si preparatele chimice utilizate trebuie depozitate , gestionate si manipulate in conditii de siguranta astfel incat acestea sa nu aiba impact asupra mediului.
substante chimice

Acte de reglementare

Autorizatie de mediu

 • Identificam necesitatea obtinerii sau revizuirii Autorizatiei de Mediu in functie de activitatea desfasurata, codul caen
 • Intocmim documentatia tehnica conform  M. 1798/2007, o depunem la Agentia pentru Protectia Mediului si urmarim intreg  procesul de autorizare;
 • Lipsa autorizatiei de mediu duce la amenzi de 30.000- 60.000 lei

Acord preluare ape uzate

 • Pentru a se permite evacuarea apelor uzate de pe amplasament în rețeaua de canalizare a orașului este necesară obținerea Acordului de preluare ape uzate.
 • Calitatea apei evacuate in reteaua publica de canalizare trebuie sa respecte limitele prevazute in NTPA 002.

 Documentatia necesara consta in:

 • Memoriu tehnic cf. Ord. 799/2012 si Ord. 873/2012
 • Plan de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale, potrivit MAPPM Nr. 278/1997
acord prelucrare ape uzate

Raportari AFM

Ambalaje

– Oferim consultanta pentru identificarea tipurilor si structurilor de ambalaje pe care societatea dvs le introduce in piata interna;

– preluam sarcina de declarare si depunere in termen  a declaratiei pentru contributia de 2lei/kg de ambalaj introdus in piata interna catre Administratia Fondului pentru Mediu; (nedepunerea la termen a declaratiilor presupune o amenda intre 2.000-5.000 lei)

– va punem la dispozitie solutii privind atingerea obiectivelor de reciclare si valorificare astfel incat sa nu platiti contributia de 2lei/kg de ambalaj catre Administratia Fondului pentru Mediu.

ambalaje

Declaratii

 • Stabilim necesitatea de a depune sau a nu depune declaratii la Administratia Fondului pentru Mediu in functie de activitatea desfasurata;-
 • Preluam responsabilitatea de a intocmi si depune declaratiile catre Administartia Fondului pentru Mediu conform Ordinului 196/2005 si Ordinului 1503/2017 pentru contributiile datorate de catre societatea dvs;
 • Nedepunerea in termen legal a declaratiilor se amendeaza cu sume cuprinse intre 2.000-5.000 lei.
declaratii

Fond pentru Mediu

 • Solicitam lamuriri cu privire la aspecte particulare ale activitatii desfasurae de catre societatea dvs;
 • Obtinem certificat fiscal de la AFM;
fond pentru mediu

Gestiunea ambalajelor

 • Oferim consultanta privind identificarea tipurilor si structurilor de ambalaje introduse in piata;
 • Gasim cele mai bune solutii pentru reciclarea si valorificarea deseurilor de ambalaje din cadrul societatii dvs;
 • Intocmim evidenta gestiunii deseurilor de ambalaje ( lipsa evidentei gestiunii deseurilor se amendeaza cu sume intre 15.000-30.000 lei;
 • Intocmim si depunem raportarea anuala la Agentia de Protectia Mediului privind cantitatile de Ambalaje si de deseuri de ambalaje gestionate in anul anterior conform Anexei 1 din Ordinul 794/2012;
gestiunea ambalajelor

Reciclare

 • In functie de modificarea legislatiei va oferim solutii de reciclare pentru deseurile generate in cadrul societatii dvs;
 • Cautam cele mai avantajoase oferte tarifare pentru reciclarea deseurilor;
 • Ne asiguram ca sunt intocmite toate documentele necesare pentru dovedirea reciclarii deseurilor in vederea atingerii obiectivelor de reciclare si valorificare conform Legii 249/2015
reciclare

Valorificare

 • Va oferim solutii optime pentru atingerea obiectivului de valorificare conform Legii 249/2019 privind regimul ambalajelor;
 • Venim in spijinul dvs cu alternative pentru a va scuti de plata conributiei de 2lei/kg de ambalaj catre Administratia Fondului pentru Mediu pentru neatingerea obiectivelor de valorificare conform OUG 196/2005 privind contributiile catre Fondul pentru Mediu;
 • Nerespectarea obligatiei de a valorifica deseurile genereaza amenzi de 20.000-40.000 lei conform L211/2011.
valorificare

Trasabilitate

 • Asiguram servicii de audit pentru ca societatea dvs sa respecte intocmai cerintele legale cu privire la trasabilitatea deseurilor;
 • Completam declaratia catre Adminisartia Fondului pentru Mediu in baza informatiilor privind atingerea obiectivului de reciclare in mod individual;
 • Nerespectarea regulilor privind trasabilitatea deseurilor de Ambalaje poate duce la anularea atingerii obiectvelor de reciclare in mod individual si implicit la plata celor 2lei/kg catre Fondul pentru Mediu;
trasabilitate

Operator transfer responsabilitate (OTR)

 • Va punem la dispozitie cele mai optime solutii privind predarea responsabilitatii pentru cantitatile de ambalaje introduse in piata;
OTR

Eco Taxa

 • Stabilim daca produsele pe care le folositi sunt purtatoare de ecotaxa sau nu;
 • Intocmim si depunem declaratia privind contributia de ecotaxa de 0.1lei/buc conform OUG 196/2005;
eco taxa

Timbru Verde

 • Venim in sprjinul dvs cu variante pentru a economisi timp si bani in ceea ve priveste getsionarea echipamentelor electrice si electronice;
 • Preluam raspunderea pentru raportarea si depunerea declaratiei privind echipamentele electrice si electronice catre Administratia Fondului pentru Mediu;
timbru verde